Házirend

Az EMOTION FITNESS egy zárt körűen működő klub, ezért kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

1. Személyes adatok kezelése:

-Amennyiben a Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

2. Az EMOTION Fitness egész területén TILOS:


.1 - A dohányzás és alkohol fogyasztása!

.2 - Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

.3 - Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

.4 - Minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

.5 - Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

.6 - Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

3. Speciális szabályok:


.1 - A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

.2 - A Fitness teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

.3 - Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!

.4 - A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!

.5 - A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

.6 - Diák kedvezményre csak, érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

.7 - Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

4. Általános szabályok:

.1 - A Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

.2 - A Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

.3 - A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

.4 - Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.

.5 - Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!

.6 - Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.

.7 - A csoportos órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

.8 - Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását lehetőség szerint mielőbb személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

.9 - Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

.10 - A Fitness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel,veheti igénybe.

.11 - A Fitness nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.

.12 - A Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

.13 - A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

.14 - E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

5. Felelősség vállalás

.1 - Az EMOTION Fitness nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

.2 - Az EMOTION Fitness nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

.3 - A talált tárgyakat minden vendég a Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni!

.4 - A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

.5 - A Fitness területén parkoló járművekért anyagi felelősséget nem vállalunk!.

6. Öltöző, szauna előtér

.1 - Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

.2 - A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

.3 - A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

.4 - Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

.5 - A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

.6 - Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

7. Recepció

.1 - Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltöző kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

.2 - Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

.3 - A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

.4 - A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

.5 - A Fitness recepciójában csak a Fitness alkalmazottai tartózkodhatnak!

.6 - Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

.7 - Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.

8. Rendkívüli esemény

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

o Mentők (baleset esetén): 104

o Tűzoltóság (tűz esetén):  105

o Rendőrség (rendbontás, lopás esetén):  107

o Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

Szabálytalan viselkedés esetén

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A VILÁG EGYIK VEZETŐ GYÁRTÓJÁNAK FITNESS GÉPEI /LIFE FITNESS/ KAPTAK HELYET 2 SZINTES KLIMATIZÁLT TERMÜNKBEN!

FITNESS TERMÜNK SZOLGÁLTATÁSAI

Fitness szolgáltatások. Erősítő, kardió eszközök, szabad súlyok, csoportos órák, finn szauna, szoláriumok, és táplálék kiegészítők széles választéka.

EGÉSZ ÉVBEN AKCIÓKKAL VÁRUNK!

Hozd magad lendületbe velünk és válogass bérleteink közül, legyen az fitness, szauna, vagy szolárium!

VÁLLALKOZÁSUNK KÉPEKBEN

Vállalkozásunk képekben a teljesség igénye nélkül! Gyere el és nézd meg személyesen újonnan nyitott 2 szintes termünket.


Kapcsolat

10 éve az Fitness területen!

Gyere el a Balaton egyik legmodernebb Fitness termébe ahol barátságos környezetben várunk egész évben!

EMOTION FITNESS Balatonszárszó © 2019 Minden Jog Fenntartva